C'est sa nature. Epreuve pigmentaire n° 1 sur 7 1995

C’est sa nature. Épreuve pigmentaire – 75 x 90 cm – numérotées à 7 ex (900 Euros)

9f69b3331237403135d899089890ff7ezzzzzzzzzzzzzzzzzz